Książka "Witajcie w cyrku!"

Działalność w PE

Wywiad-rzeka o Unii Europejskiej"

"Parlament Europejski jest przykładem tego, czym Unia właśnie być nie powinna, czyli takim tworem całkowicie zbędnym. O ile usuwanie pewnych ograniczeń między różnymi krajami, barier, które uniemożliwiają łatwą wymianę towarów i usług, wymaga tego, żeby czasami paru ministrów się spotkało i ustaliło, jak to zrobić najlepiej — można w tym celu powołać jakieś doraźne komisje, które takie rzeczy ustalają — o tyle istnienie Parlamentu jako oddzielnego ciała tak monstrualnie rozbudowanego, kosztownego i produkującego jakieś najczęściej nic nie wnoszące rezolucje jest kompletną pomyłką". - Dobromir Sośnierz