Raporty i analizy

Działalność w PE

Zbiorcze wydanie raportów Dobromira Sośnierza

Zbiór merytorycznych opracowań eksperckich powstałych na zamówienie niezrzeszonego posła do Parlamentu Europejskiego Dobromira Sośnierza w latach 2018-2019 (VIII kadencja). Wydanie zachowuje oryginalną zawartość, szatę graficzną i strukturę poszczególnych części, z wyjątkiem raportu I, który został nieznacznie zmieniony do celów publikacji, oraz raportu V, w którym została zmieniona strona redakcyjna.

Praworządność proceduralna w Parlamencie Europejskim

Analiza przebiegu głosowań w PE pokazuje, że są one sprzeczne z regułami współczesnego parlamentaryzmu i zasadami praworządności. Dochodzi bowiem do sytuacji takich jak ustalanie wyników na podstawie „optycznej większości” czy narzucanie tempa głosowania utrudniającego pracę tłumaczy. Raport wykazuje, że w Parlamencie Europejskim dochodzi do licznych zaniedbań w kwestii przestrzegania zasad praworządności proceduralnej.

Raport Manifest z Ventotene (PL) wraz z przedmową

Pierwsze oficjalne tłumaczenie na język polski legendarnego Manifestu z Ventotene napisanego przez komunistę Altiro Spinelliego uważanego przez unijne elity za ojca założyciela Unii Europejskiej. Altiro Spinelli jest patronem głównego budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, a jego manifest został nazwany fundamentem ideowym w Białej Księdze w Sprawie Przyszłości Europy przygotowanej przez Komisję Europejską z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich.

Opinie Polaków o Unii Europejskiej

Niezwykle ciekawe badania przeprowadzone przez Estymator, renomowany instytut badań opinii publicznej. Wyniki badań pokazują stosunek Polaków do głównych polityk Unii Europejskiej realizowanych pod koniec AD 2018. Sensacją tych badań okazała się odpowiedź na pytanie dotyczące zgody na PolExit. Ponad 1/3 badanych była gotowa opuścić Unię Europejską ze względu na brak perspektyw na dalsze korzyści finansowych z bycia we Wspólnocie.

Wolność słowa w Parlamencie Europejskim

Raport był spełnieniem obietnicy Dobromira Sośnierza złożonej tuż przed przejęciem mandatu europosła po Januszu Korwin-Mikke, wobec którego wielokrotnie nadużywano sankcji wynikających z regulaminu PE, w celu ograniczenia Jego wolności słowa. Skale nadużyć, których dokonali przewodniczący PE potwierdził w swoim wyroku TSUE. Raport jest szerszym spojrzeniem na zagadnienie wolności słowa w kontekście parlamentaryzmu państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego.

W stronę lewiatana? Naruszenia zasady subsydiarnościa

Wprowadzenie zasady pomocniczości do unijnych traktatów miało na celu powstrzymanie centralistycznych zapędów Brukseli, które przejawiało się w stopniowym rozszerzaniu władzy urzędników ponadnarodowych instytucji ponad przyznane im kompetencje. Raport pokazuje, że wprowadzenie tej zasady nie zmieniło praktyki działania Komisji Europejskiej, a wzmocniona w Traktacie Lizbońskim funkcja kontrolna krajowych parlamentów wobec unijnych instytucji okazała się fikcyjna.